TV Steenbergen

Algemene vergadering 15 maart 2019

Geachte leden,

Hierbij nodigen wij u graag uit voor de algemene vergadering op vrijdag 15 maart. Aanvang van de vergadering is om 20:00 uur in ‘Baan 7’.

De verslagen van de algemene vergadering(en) van vorige jaar zijn te vinden via het beveiligde deel van onze website.

Volgens de statutenbepaling moet 15% van de kiesgerechtigde leden aanwezig zijn om eventueel te nemen besluiten rechtsgeldig te laten zijn. Indien niet genoeg kiesgerechtigde leden aanwezig zijn om eventuele besluiten toch doorgang te laten vinden, wordt een kwartier na afloop van de Algemene vergadering een Bijzondere Algemene vergadering gehouden. Het dan aanwezige aantal leden is niet relevant voor de rechtsgeldigheid van de tijdens de eerste vergadering genomen besluiten.

Wij hopen u graag te zien tijdens de algemene vergadering!

Met vriendelijke sportgroet,

Bestuur TV Steenbergen

Agenda 15 maart 2019

 1. Opening en welkom
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Notulen Algemene Vergadering en notulen Bijzondere Algemene Vergadering  9 maart 2018 
 4. Notulen Algemene Vergadering 1 november 2018
 5. Verslag van de secretaris
 6. Verslagen van diverse commissies 
 7. Verslag van de penningmeester jaarrekening 2018
 8. Verslag van de kascontrolecommissie
  Pauze

 9. Bestuursverkiezingen
 10. Begroting 2019
 11. Rondvraag
 12. SluitingLeave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *