Beste leden,

Via de mail is een presentatie naar onze leden gestuurd met de reacties op de destijds door het bestuur uitgeschreven enquête.
Hierbij willen we iedereen bedanken die de tijd genomen heeft om deze enquête in te vullen en te retourneren.
Tevens dank aan Addie Laane (Bestuurslid TC) voor het samenstellen en verwerken van de enquête.

Los van alle data die in de presentaties zijn genoemd, zijn er uiteraard ook allerlei opmerkingen, suggesties en verbetervoorstellen via de enquête bij ons terechtgekomen. Deze zullen wij allemaal ter harte nemen en waar mogelijk zullen we de verbetervoorstellen, indien haalbaar en met voldoende draagvlak, zeker proberen te realiseren. Het is helaas niet zo dat we elk verzoek van elk lid kunnen honoreren, maar daar waar vele leden eenzelfde mening hebben, en dat is duidelijk zichtbaar in de enquête, zullen we onze uiterste best doen om deze gerealiseerd of aangepast te krijgen.

Over een of twee jaar zullen we opnieuw een enquête versturen om te zien wat er dan leeft onder de leden en om te horen of we met de huidige feed back adequaat zijn omgegaan.

We hopen jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mochten jullie echter vragen of opmerkingen hebben, laat dit dan weten door contact te zoeken met één van de bestuursleden.
Mocht je de uitslag nog een keer willen ontvangen, stuur dan een mailtje naar secretaris@tvsteenbergen.nl.

Met vriendelijke groet,

Mario Koevoets
voorzitter
Tennisvereniging Steenbergen