Beste leden,

Hierbij een update met betrekking tot de voortgang van de contacten die Johan van Gils, Mario Koevoets en Ton van Dijk met de gemeente hebben over de eventuele privatisering van het gebouw en de renovatie van de banen.

Inmiddels hebben er, met drie betrokken ambtenaren, een tweetal inhoudelijke gesprekken plaatsgevonden. Voorafgaand aan deze gesprekken had reeds een gesprek plaatsgevonden met een ambtenaar en de wethouder. Tijdens de gesprekken zijn een aantal werkafspraken gemaakt, zoals het opstellen van onderzoeksrapportages, etc..

Eind augustus staat er opnieuw een gesprek gepland met betrokken ambtenaren en op
5 september zal een gesprek met de wethouder plaatsvinden. Inhoudelijk kunnen wij jullie in deze fase van de gesprekken met de gemeente helaas nog niet volledig informeren.

Privatisering

Op ons verzoek heeft een onderzoek plaatsgevonden naar de staat van onderhoud van ons clubgebouw. Belangrijk in deze is om de juiste waardering te krijgen. Op basis van deze waardering wordt een vergoeding bepaald. De waardering kent de volgende statussen: goed, redelijk, matig en slecht. Wij zijn over de mate van waardering in overleg met de gemeente.

Op basis van de waardering zal het College een voorstel doen aan de Raad. Die heeft in een eerdere situatie de waardering en de daaraan gekoppelde vergoeding gehonoreerd met dien verstande dat de vergoeding slechts voor 50% werd gehonoreerd op basis van een aanname van eigen werkzaamheid. Derhalve is het van belang welke waardering en vergoeding uiteindelijk wordt toegekend. Op basis daarvan zal een beslissing genomen moeten worden.

Renovatie banen

De gemeente heeft onderzoeksrapporten op laten maken. Deze rapporten geven voorlopig aan dat onze banen mogelijk nog een paar jaar mee kunnen. Ook op deze uitkomsten hebben wij naar de gemeente toe gereageerd, dat dit wat ons betreft niet het geval is. Over dit onderwerp zullen we eind augustus meer horen.

Ons standpunt is nog steeds: vervanging van de toplagen van alle banen naar tennisrood of zes banen vervangen naar tennisrood en twee banen zand ingestrooid behouden.

Huur

De hoogte van de huidige huur is door ons aangekaart bij de gemeente. In dit kader hebben wij enkele argumenten aangedragen, die mogelijk kunnen leiden tot een lagere huur. Dit punt ligt momenteel in onderzoek bij de gemeente. Ook over dit punt hopen we eind augustus meer duidelijkheid te kunnen krijgen.

Visie gemeente op maatschappelijk vastgoed

In 2020 komt er een notitie over de visie van de gemeente op maatschappelijk vastgoed. In deze visie zal ons tennispark ook worden meegenomen (o.a. het samenvoegen van sportparken). De ambtenaren en onze werkgroep zijn voorlopig van mening dat dit voor ons park geen gevolgen zal hebben, echter het is te voorbarig om hier reeds van uit te gaan. Hoe het College met deze visie om zal gaan, is momenteel nog niet bekend. Mogelijk krijgen we 5 september meer duidelijkheid.

Zoals jullie kunnen lezen, wordt er door de werkgroep hard gewerkt om zaken geregeld te krijgen. Helaas kunnen we de druk niet te veel opvoeren, aangezien wij de vragende partij zijn.

Wij hopen jullie echter zo spoedig mogelijk volledig te kunnen informeren.

Met sportieve groet,

Johan van Gils
Mario Koevoets
Ton van Dijk