e-Boekhouden.nl
TV Steenbergen

Lidmaatschap/Ledenadministratie

Op deze pagina vindt u meer informatie over het lidmaatschap bij TV Steenbergen

CONTRIBUTIE 2019

 

SENIOREN:

Contributie                                € 125,00

Kantinebijdrage                        €  40,00

Nieuwe seniorleden betalen eenmalig € 20,00 inschrijfgeld.

 

SCHOLIEREN/STUDENTEN (aangetoond ingeschreven bij een instelling voor fulltime dagonderwijs)

Contributie                                € 80,00

Nieuwe leden in deze categorie betalen eenmalig € 20.00 inschrijfgeld.

 

SENIOREN 67+ (vanaf het jaar waarin zij 67 worden):

Contributie                                € 82.50

Nieuwe leden in deze categorie betalen eenmalig € 20.00 inschrijfgeld.

 

SENIOREN 75+ (vanaf het jaar waarin zij 75 worden)

Contributie                                € 25.00

 

WINTERLEDEN: (vanaf 1 okt. t/m 31 maart)

Contributie                                € 50.00

 

ZOMERLEDEN: (vanaf 1 Juni t/m 31 aug )

Contributie                                € 25.00

 

DONATEURS: (wel lid van TVS, doch geen KNLTB-lid)

Bijdrage                                     € 15,00

 

JUNIOREN (t/m het jaar waarin zij 12 jaar worden)  :

Contributie                                       € 50,00

Nieuwe juniorleden betalen eenmalig € 10,00 inschrijfgeld

 

JUNIOREN (vanaf het jaar waarin zij 13 jaar worden)  :

Contributie                                       € 60,00

Nieuwe juniorleden betalen eenmalig € 10,00 inschrijfgeld

 

JUNIOREN (1e jaar bal-en slagvaardigheid)  :

Contributie                                       € 30,00

Nieuwe juniorleden betalen eenmalig € 10,00 inschrijfgeld

 

MINIOREN (tot het jaar waarin zij 6 jaar worden):

Contributie                                € 30,00

Nieuwe miniorleden betalen eenmalig € 10,00 inschrijfgeld.

 

-Verlies, zoek of beschadigd raken van de spelerpas of aanleveren van foutieve gegevens, waardoor een nieuwe pas dient te worden aangevraagd, kost  € 7,50.

-Bij meerdere juniorleden uit een gezin geldt voor elk opvolgend juniorlid na het eerste telkens een korting van € 5,-.

-Bij inschrijving gedurende het tennisseizoen geldt:

inschrijfgeld ad € 20,00 of € 10,00 en een aflopende contributie  ingaand de eerst volgende volle maand conform door het bestuur aan het begin van het seizoen vastgesteld.

-Opzegging van lidmaatschap kan alleen per 01-01 van een jaar en dient voor 01-12 van het voorafgaande jaar schriftelijk te geschieden.

-Alleen in bijzonder gevallen (b.v. ziekte, verhuizing, e.d) kan later (maar voor aanvang van het seizoen) worden opgezegd. Er wordt dan slechts  € 20,00 in rekening gebracht voor gemaakte kosten.

 

 

Bestuur Tennisvereniging Steenbergen

SECRETARIAAT

POSTBUS 69                                                RABO BANK

4650 AB STEENBERGEN                              NL84RABO0148890342

Klik op de link voor het inschrijfformulier

inschrijfformulier 2019

Inschrijfformulier winterlid 2020

Natuurlijk vinden wij het jammer als u geen lid meer wilt zijn TVS, maar er kunnen diverse redenen zijn waarom u uw lidmaatschap wilt opzeggen.

U kunt uw lidmaatschap opzeggen door het
afmeldingsformulier in te vullen en te sturen naar Jan Suikerbuik (j.suikerbuik@home.nl)

Voor vragen kunt u bellen naar Jan Suikerbuik (06-29423050)