TV Steenbergen

Lidmaatschap/Ledenadministratie

Op deze pagina vindt u meer informatie over het lidmaatschap bij TV Steenbergen

CONTRIBUTIE 2018

 

SENIOREN:

Contributie                                  € 125,00

Kantinebijdrage                           €  40,00

Nieuwe seniorleden betalen eenmalig € 20,00 inschrijfgeld.

 

SCHOLIEREN/STUDENTEN (aangetoond ingeschreven bij een instelling voor fulltime dagonderwijs)

Contributie                      € 80,00

Nieuwe leden in deze categorie betalen eenmalig € 20.00 inschrijfgeld.

 

SENIOREN 67+ (vanaf het jaar waarin zij 67 worden):

Contributie                      € 82.50

Nieuwe leden in deze categorie betalen eenmalig € 20.00 inschrijfgeld.

 

SENIOREN 75+ (vanaf het jaar waarin zij 75 worden)

Contributie                      € 25.00

 

WINTERLEDEN: (vanaf 1 okt. t/m 31 maart)

Contributie                      € 50.00

 

ZOMERLEDEN: (vanaf 1 Juni t/m 31 aug )

Contributie                      € 25.00

 

DONATEURS: (wel lid van TVS, doch geen KNLTB-lid)

Bijdrage                                      € 15,00

 

JUNIOREN (t/m het jaar waarin zij 12 jaar worden)  : 

Contributie                                € 50,00

Nieuwe juniorleden betalen eenmalig € 10,00 inschrijfgeld

 

JUNIOREN (vanaf het jaar waarin zij 13 jaar worden)  : 

Contributie                                € 60,00

Nieuwe juniorleden betalen eenmalig € 10,00 inschrijfgeld

 

JUNIOREN (1e jaar bal-en slagvaardigheid)  : 

Contributie                                € 30,00

Nieuwe juniorleden betalen eenmalig € 10,00 inschrijfgeld

 

MINIOREN (tot het jaar waarin zij 6 jaar worden):

Contributie                                  € 30,00

Nieuwe miniorleden betalen eenmalig € 10,00 inschrijfgeld.

 

-Verlies, zoek of beschadigd raken van de spelerpas of aanleveren van foutieve gegevens, waardoor een nieuwe pas dient te worden aangevraagd, kost  € 7,50.

-Bij meerdere juniorleden uit een gezin geldt voor elk opvolgend juniorlid na het eerste telkens een korting van € 5,-.

-Bij inschrijving gedurende het tennisseizoen geldt:

inschrijfgeld ad € 20,00 of € 10,00 en een aflopende contributie  ingaand de eerst volgende volle maand conform door het bestuur aan het begin van het seizoen vastgesteld.

-Opzegging van lidmaatschap kan alleen per 01-01 van een jaar en dient voor 01-12 van het voorafgaande jaar schriftelijk te geschieden.

-Alleen in bijzonder gevallen (b.v. ziekte, verhuizing, e.d) kan later (maar voor aanvang van het seizoen) worden opgezegd. Er wordt dan slechts  € 20,00 in rekening gebracht voor gemaakte kosten.

Klik op de link voor het inschrijfformulier

inschrijfformulier 2019

inschrijfformulier zomerlid 2019

Natuurlijk vinden wij het jammer als u geen lid meer wilt zijn TVS, maar er kunnen diverse redenen zijn waarom u uw lidmaatschap wilt opzeggen.

U kunt uw lidmaatschap opzeggen door het
afmeldingsformulier in te vullen en te sturen naar Jan Suikerbuik (j.suikerbuik@home.nl)

Voor vragen kunt u bellen naar Jan Suikerbuik (06-29423050)