Lidmaatschap/Ledenadministratie

Op deze pagina vindt u meer informatie over het lidmaatschap bij TV Steenbergen

Klik op de link voor het inschrijfformulier

Inschrijfformulier TV Steenbergen

CONTRIBUTIE 

 

SENIOREN:

Contributie                                € 165,00

Nieuwe seniorleden betalen eenmalig € 20,00 inschrijfgeld.

 

SCHOLIEREN/STUDENTEN (aangetoond ingeschreven bij een instelling voor fulltime dagonderwijs)

Contributie                                € 80,00

Nieuwe leden in deze categorie betalen eenmalig € 20.00 inschrijfgeld.

 

SENIOREN 67+ (vanaf het jaar waarin zij 67 worden):

Contributie                                € 82.50

Nieuwe leden in deze categorie betalen eenmalig € 20.00 inschrijfgeld.

 

SENIOREN 75+ (vanaf het jaar waarin zij 75 worden)

Contributie                                € 25.00

-

ZOMERCHALLENGE LEDEN: (1 juni t/m 30 september)
Inclusief 5 trainingen en KNLTB-lid gedurende de periode juni-september

Contributie                                € 60.00

-

ZOMERLEDEN: (1 juni t/m 30 september) - Geen KNLTB-lid

Contributie                                € 60.00

 

WINTERLEDEN (1 december t/m 31 maart) - Geen KNLTB-lid

Contributie                                € 60.00

-

DONATEURS: (wel lid van TVS, doch geen KNLTB-lid)

Bijdrage                                     € 15,00

 

JUNIOREN (t/m het jaar waarin zij 12 jaar worden)  :

Contributie                                       € 50,00

Nieuwe juniorleden betalen eenmalig € 10,00 inschrijfgeld

 

JUNIOREN (vanaf het jaar waarin zij 13 jaar worden)  :

Contributie                                       € 60,00

Nieuwe juniorleden betalen eenmalig € 10,00 inschrijfgeld

 

JUNIOREN (1e jaar bal-en slagvaardigheid)  :

Contributie                                       € 30,00

Nieuwe juniorleden betalen eenmalig € 10,00 inschrijfgeld

 

MINIOREN (tot het jaar waarin zij 6 jaar worden):

Contributie                                € 30,00

Nieuwe miniorleden betalen eenmalig € 10,00 inschrijfgeld.

 

  • Verlies, zoek of beschadigd raken van de spelerpas of aanleveren van foutieve gegevens, waardoor een nieuwe pas dient te worden aangevraagd, kost  € 7,50.
  • Bij meerdere juniorleden uit een gezin geldt voor elk opvolgend juniorlid na het eerste telkens een korting van € 5,-.
  • Bij inschrijving gedurende het tennisseizoen geldt:
    inschrijfgeld ad € 20,00 of € 10,00 en een aflopende contributie  ingaand de eerst volgende volle maand conform door het bestuur aan het begin van het seizoen vastgesteld.
  • Opzegging van lidmaatschap kan alleen per 01-01 van een jaar en dient voor 01-12 van het voorafgaande jaar schriftelijk te geschieden.
    Het opzeggen van het lidmaatschap is pas definitief zodra de KNLTB-ledenpas is ingeleverd. Bij het niet inleveren van de KNLTB ledenpas zijn wij genoodzaakt om een factuur van €15 te sturen.
  • Alleen in bijzonder gevallen (b.v. ziekte, verhuizing, e.d) kan later (maar voor aanvang van het seizoen) worden opgezegd. Er wordt dan slechts  € 20,00 in rekening gebracht voor gemaakte kosten.

 

 

Bestuur Tennisvereniging Steenbergen

SECRETARIAAT

POSTBUS 69                                                RABO BANK

4650 AB STEENBERGEN                              NL84RABO0148890342

 

Opzeggen Lidmaatschap

Natuurlijk vinden wij het jammer als u geen lid meer wilt zijn TVS, maar er kunnen diverse redenen zijn waarom u uw lidmaatschap wilt opzeggen.

U kunt uw lidmaatschap opzeggen door een mailtje te sturen naar Esther Grootegoed via leden@tvsteenbergen.nl

Het opzeggen van het lidmaatschap is pas definitief zodra de KNLTB-ledenpas is ingeleverd.
Bij het niet inleveren van de KNLTB ledenpas zijn wij genoodzaakt om een factuur van €15 te sturen.