Status aanleg Padelbanen

01 augustus 2023


Beste tennis (en padel) vrienden,
 
De ontwikkelingen volgen elkaar in razend tempo op. En daar zijn we maar wat blij mee!
Slechts twee weken geleden is er een start gemaakt met de bouw van de padel banen en tot onze grote vreugde zijn alle voorbereidingen vlekkeloos verlopen. 
Dit betekent dat het verwijderen van de tennisbanen incl. hekwerk, het verkleinen van het middenterras, grond afgraven, storten ringfundering, storten van KroPur waterdoorlatende betonvloer, hekwerk tussen padel en baan 7 terugplaatsen, elektriciteit aanleggen onder het beton en het aanhelen van het straatwerk allemaal binnen de gestelde tijd is uitgevoerd. Voorwaar geen sinecure!
 
Hierdoor zijn alle voorbereidingen precies voor de start van de bouwvak af en hebben we drie weken relatieve rust (de betonvloer moet nu uitharden). IJs en weder dienende zal een Spaanse bouwploeg eind augustus starten met de bouw van de 4 padel-kooien, incl. speelvloer. En dan zou het zo maar kunnen zijn, dat we eind september helemaal klaar zijn. Fingers crossed!!
 
In de tussenliggende tijd zal met een aantal vrijwilligers (de TVS Klusclub) gestart worden met de uitbreiding van het terras en de aankleding hiervan. 
Daarnaast zijn we druk in overleg met de gemeente over het vernieuwen van de aanplant rond de banen en het uitbreiden van het aantal parkeerplaatsen (we gaan een stukje grond pikken van het zwembad :-) dit overigens in goed overleg met de Meermin).
 
En "last but not least" zijn we ook nog steeds in overleg met de gemeente over de privatisering van de gebouwen en mogelijk zelfs de banen. We hopen deze discussie de komende maanden af te kunnen ronden. We houden jullie hierover uiteraard op de hoogte.
 
Tot zover, met sportieve groet,
 
Mario Koevoets,
Voorzitter TVS

 

Nieuwscategorieën