Baanreglement

1. Spelerspas.
Zonder het bezit van een geldige spelerspas van de Tennisvereniging Steenbergen is het niet toegestaan van de banen gebruik te maken.
Dit met uitzondering van het bepaalde t.a.v. het gebruik van een introductiekaart en een door het bestuur uitgereikte tijdelijke pas.
Indien Uw speeltijd is verstreken dient U de spelerspas van het planbord te verwijderen.
Mocht Uw spelerspas na sluitingstijd nog op het planbord aanwezig zijn dan wordt deze verwijderd en kan U deze terug ontvangen in de kantine.
Een spelerspas is te allen tijde persoonlijk.

2. Wijze van baanreservering.  (zie addendum onderaan deze pagina hoe te reserveren n.a.v. de huidige corona omstandigheden)
Indien men gebruik wenst te maken van een baan dan neemt men de eigen spelerspas, plaatst deze bij de gewenste baan en op het gewenste te spelen tijdstip op het daarvoor bestemde afhangbord.
Bij het reserveren van een baan dient de pashouder op het park aanwezig te zijn en te blijven tot dat er van de gereserveerde baan gebruik gemaakt gaat worden.
Men mag uitsluitend de eigen spelerspas ophangen.
Als een baan gereserveerd is door een persoon en de betrokken persoon is niet op het park aanwezig, dan heeft ieder lid het recht over de ten onrechte aangebrachte pas zijn pas ten teken van reservering aan te brengen.
Men is nimmer gerechtigd spelerspassen van anderen of andere vormen van rechtmatige baanreservering(en) te verwijderen of te verplaatsen.
U mag niet op de baan staan terwijl uw ledenpas op een later tijdstip is afgehangen.

3. Baan- en tijdschema.
Het afhangbord geeft een overzicht van de beschikbare banen met bij iedere baan een tijdsindeling vanaf 08.00 uur tot 23.00 uur.
De indeling is zodanig, dat per baan per speeltijd maximaal 2 dan wel 4 spelerspassen aangebracht kunnen worden.

4. Speelperioden.
Men kan reserveren voor een half uur indien men een enkelspel wil spelen, of voor een heel uur indien men een dubbel wil spelen.
U kunt slechts reserveren voor een dubbelspel als U op het bord tenminste 3 van de 4 passen kunt afhangen.
D.w.z. U kunt Uw reservering voor een dubbelspel pas op het bord afhangen als tenminste 3 van de 4 spelers aanwezig zijn.
U mag niet op de baan staan terwijl uw ledenpas op een later tijdstip is afgehangen.

5. Reserveren bij training.
De trainer heeft de plicht om door middel van het bordje ‘TRAINING’ accuraat aan te geven op welke baan en wanneer de training plaatsvindt.

6. Speciale reservering
Met uitzondering van het Open Winter- en Voorjaarstoernooi (week 13 / 25) zal tijdens competitie, clubkampioenschappen, etc. altijd een baan beschikbaar blijven voor training of recreatie.

7. Introducés
Indien er banen beschikbaar zijn, mag u met een introducé van de banen gebruik maken.
Een en ander conform het huishoudelijk reglement.
Leden van TVS hebben altijd voorrang boven introducés.
Junior introducés betalen € 2,50 en senior introducés betalen €5,00 per baanreservering.
Betaling dient plaats te vinden in de kantine.
Indien de kantine is gesloten dient betaling op een later tijdstip plaats te vinden.
Eenzelfde persoon mag max. 3x worden geïntroduceerd.
Hierna dient deze introducé lid te worden.

8. Verder spelen na de gereserveerde tijd.
Indien na de door U gereserveerde tijd niet door anderen is gereserveerd mag u verder spelen totdat de baan waarop u speelt door anderen wordt gereserveerd.
In bedoelde situatie mag u echter uw spelerspas bij het verstrijken van de gerechtigde speelduur niet verhangen.

9. Verplichting afhangen van de spelerspas.
U bent te allen tijde verplicht indien u gebruik wenst te maken van een baan deze te reserveren door het afhangen van Uw spelerspas.
Ook wanneer het niet druk is.

10. Verlies spelerspas.
Verlies van Uw spelerspas dient u direct aan het bestuur te melden.
De kosten voor een nieuwe pas bedragen € 10.00.

11. Klachten.
In geval van klachten dient men deze schriftelijk of middels elektronisch bericht bij het bestuur in te dienen.

12. Juniorleden
Juniorleden zijnde basisschooljeugd met spelerspas mogen op werkdagen tot 19.30 uur van de banen gebruik maken.
Juniorleden zijnde voortgezet onderwijsjeugd met spelerspas mogen op werkdagen tot 21.00 uur van de banen gebruik maken.

13. Betreden van de banen.
De banen mogen uitsluitend betreden worden in officiële tenniskleding en met officieel erkend tennisschoeisel.

14. Sportiviteit.
Sportiviteit is onmisbaar.
Het goed functioneren van het reserveringssysteem is afhankelijk van ieders sportiviteit en medewerking.
Indien men overdag getennist heeft dient men rekening te houden met leden welke alleen maar in de avonduren kunnen tennissen.

15. Trainingen
Indien na regen er trainingen gegeven worden is de eerste baan welke bespeeld kan worden beschikbaar voor de trainingen.

16. Onvoorziene omstandigheden
Indien er zich situaties voordoen waarin het baanreglement niet voorziet beslist het bestuur.

Steenbergen, januari 2014

 

 

Addendum bij punt 2 - Wijze van baanreservering
Klik hier voor een toelichting voor het installeren van de KNLTB ClubApp. 

Vanwege alle omstandigheden rondom corona wordt vooralsnog gebruik gemaakt van de KNLTB ClubApp om een baan te reserveren.
Meld je via de button ‘Baan reserveren‘ aan met één medespeler (bij een single) of drie medespelers (bij een dubbel).

Zet ook je push-notificaties aan zodat je op de hoogte blijft van al het nieuws:
– Ga in de app naar “Meer” (rechtsonder)
– Klik op “App instellingen”
– Vink “Nieuws” en eventueel andere notificaties aan

Mocht je gereserveerd hebben en toch niet gaan, annuleer dan je reservering zodat anderen alsnog van de baan gebruik kunnen maken:
– Klik op je reservering
– Klik op “Bekijk details”
– Klik op “Reservering annuleren”

Houd de 1,5 meter afstand in acht