Trainingen

Algemene informatie

De hoofdtrainer van TV Steenbergen is Genora Piepenbroek

Contactgegevens:

06 36 10 25 53

genorapiepenbroek@outlook.com

 

Klik HIER voor hetĀ trainingsschema