TV Steenbergen is voornemens om dit jaar een ‘Club van 50’ op te richten. Deze Club zal bestaan uit donateurs die onze vereniging een warm hart toedragen en op deze manier daaraan uiting kunnen geven. Deze Club zal als doelstelling hebben om de vereniging waar nodig financiële ruggensteun te geven en te investeren in extra faciliteiten voor jong en oud, in en om het clubhuis en het vertoeven op TVS voor iedereen zichtbaar beter maken. Uiteraard bepalen de ‘Club van 50’-leden welke doelen gefinancierd worden.

De bijdrage aan de ‘Club van 50’ bedraagt jaarlijks €50 en zal automatisch worden geïncasseerd. Iedereen kan lid worden van de ‘Club van 50’, ongeacht of deze persoon wel of geen lid is van de vereniging. Ook is het mogelijk dat meerdere mensen samen (bijv. een competitieteam, een vriendengroep, partners, etc.) lid zijn en als groep €50 doneren.

De ‘Club van 50’ is een initiatief van de sponsorcommissie en zal worden bestuurd door een aantal mensen uit het bestuur, zoals de penningmeester, de secretaris en het bestuurslid recreatiecommissie

Het totale bedrag dat jaarlijks gedoneerd wordt, zal besteed worden aan één of meerdere doelen binnen de vereniging. De ‘Club van 50’-leden bepalen welke doelen dit zijn. Het bestuur van TVS heeft uiteraard wel de mogelijkheid om de leden van de Club te vragen of er geldelijke middelen voor een bepaald doel vrijgemaakt kunnen worden. De bestedingsbeslissing ligt echter altijd bij de leden van de Club.

Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering zal één van de agendapunten de ‘Club van 50’ zijn. Vooraf aan de ledenvergadering worden de leden van de ‘Club van 50’ benaderd voor het aanleveren van ideeën voor mogelijke investeringen binnen de vereniging. Denk hierbij bijv. aan: renovatie terras, aanschaf bepaalde apparatuur, attributen voor de jeugd (parasols) en/of bepaalde activiteiten voor de jeugdleden, etc.. 

Tijdens de ledenvergadering zal worden besloten welke ideeën in het nieuwe jaar bekostigd zullen worden. Ook zal tijdens deze vergadering door de penningmeester een toelichting op de financiën van de ‘Club van 50’ worden gegeven (aan welke doelen is het geld besteed, waar is een reservering voor gemaakt, etc.).

We hopen met jullie sponsorbijdragen een aantal mooie doelen te gaan realiseren voor onze vereniging!

Klik hier voor het inschrijfformulier