Baanreglementen

1. Spelerspas.
Zonder het bezit van een geldige (digitale) spelerspas van de TVS Tennis & Padel is het niet toegestaan van de tennis- en padelbanen gebruik te maken.
Dit met uitzondering van het bepaalde t.a.v. het gebruik van een introductiekaart en een door het bestuur uitgereikte tijdelijke pas.

2. Wijze van baanreservering.  
Klik hier voor een toelichting voor het installeren van de KNLTB ClubApp. 

Er wordt gebruik gemaakt van de KNLTB ClubApp om een baan te reserveren. Meld je via de button ‘Baan reserveren‘ aan met één medespeler (bij een single) of drie medespelers (bij een dubbel).

Mocht je gereserveerd hebben en toch niet gaan, annuleer dan je reservering zodat anderen alsnog van de baan gebruik kunnen maken:
– Klik op je reservering
– Klik op “Bekijk details”
– Klik op “Reservering annuleren”

Zet ook je push-notificaties aan zodat je op de hoogte blijft van al het nieuws:
– Ga in de app naar “Meer” (rechtsonder)
– Klik op “App instellingen”
– Vink “Nieuws” en eventueel andere notificaties aan

3. Baan- en tijdschema.
De KNLTB ClubApp geeft een overzicht van de beschikbare banen met bij iedere baan een tijdsindeling vanaf 08.00 uur tot 23.00 uur.

4. Speelperioden.
Men kan reserveren voor een half uur indien men een enkelspel wil spelen, of voor een heel uur indien men een dubbel wil spelen.
U mag niet op de baan staan terwijl u op een later tijdstip hebt gereserveerd in de KNLTB ClubApp. 

5. Reserveren bij training.
De trainer heeft de plicht om via de KNLTB ClubApp aan te geven op welke baan en wanneer de training plaatsvindt.

6. Speciale reservering
Met uitzondering van het Open Voorjaars- en Zomertoernooi zal tijdens competitie, clubkampioenschappen, etc. altijd een baan beschikbaar blijven voor training of recreatie.

7. Introducés
Indien er banen beschikbaar zijn, mag u met een introducé van de banen gebruik maken. Een en ander conform het huishoudelijk reglement.
1. Leden van TVS hebben altijd voorrang boven introducés.
2. Junior introducés betalen € 2,50 en senior introducés betalen €5,00 per baanreservering. Betaling dient plaats te vinden in de kantine. Indien de kantine is gesloten dient betaling op een later tijdstip plaats te vinden.
3. Eenzelfde persoon mag max. 3x worden geïntroduceerd. Hierna dient deze introducé lid te worden.

8. Verder spelen na de gereserveerde tijd.
Indien na de door U gereserveerde tijd niet door anderen is gereserveerd mag u verder spelen totdat de baan waarop u speelt door anderen wordt gereserveerd.

9. Verplichting afhangen van de spelerspas.
U bent te allen tijde verplicht indien u gebruik wenst te maken van een baan deze te reserveren via de KNLTB ClubApp. Ook wanneer het niet druk is.

10. Verlies spelerspas.
Verlies van Uw spelerspas dient u direct aan het bestuur te melden.
De kosten voor een nieuwe pas bedragen € 10,-. 

11. Klachten.
In geval van klachten dient men deze schriftelijk of middels elektronisch bericht bij het bestuur in te dienen.

12. Juniorleden
Juniorleden zijnde basisschooljeugd met spelerspas mogen op werkdagen tot 19.30 uur van de banen gebruik maken.
Juniorleden zijnde voortgezet onderwijsjeugd met spelerspas mogen op werkdagen tot 21.00 uur van de banen gebruik maken.

13. Betreden van de banen.
De banen mogen uitsluitend betreden worden in officiële tennis-/ padelkleding en met officieel erkend tennis-/ padelschoeisel.

14. Sportiviteit.
Sportiviteit is onmisbaar.
Het goed functioneren van het reserveringssysteem is afhankelijk van ieders sportiviteit en medewerking.
Indien men overdag gespeeld heeft dient men rekening te houden met leden welke alleen maar in de avonduren kunnen tennissen.

15. Trainingen
Indien na regen er trainingen gegeven worden is de eerste baan welke bespeeld kan worden beschikbaar voor de trainingen.

16. Onvoorziene omstandigheden
Indien er zich situaties voordoen waarin het baanreglement niet voorziet beslist het bestuur.

Steenbergen, september 2023