Competitie

Wil je nog iets vragen, of is iets niet duidelijk, neem dan even contact op via mail / telefoon met een van de competitieleider/ commissieleden:

  • Esther Grootegoed (competitieleider)    06 - 18794753
    Arnold van Lieropstraat 2

  • Ada Koren                                               06-49998265
    Seringenlaan 4

  • Marjoleine van Nijnatten (jeugd)            06-12364920
    Wilhelminastraat 1