Club van 50

CLUB VAN 50

TVS heeft in 2020 de ‘Club van 50’ opgericht. Deze Club bestaat uit donateurs die onze vereniging een warm hart toedragen en op deze manier daaraan uiting kunnen geven. Deze Club heeft als doelstelling om de vereniging waar nodig financiële ruggensteun te geven en te investeren in extra faciliteiten voor jong en oud, in en om het clubhuis en het vertoeven op TVS voor iedereen zichtbaar beter maken. Uiteraard bepalen de ‘Club van 50’-leden welke doelen gefinancierd worden.

De bijdrage aan de ‘Club van 50’ bedraagt jaarlijks €50 en zal automatisch worden geïncasseerd. Iedereen kan lid worden van de ‘Club van 50’, ongeacht of deze persoon wel of geen lid is van de vereniging. Ook is het mogelijk dat meerdere mensen samen (bijv. een competitieteam, een vriendengroep, partners, etc.) lid zijn en als groep €50 doneren.

De ‘Club van 50’ is een initiatief van de sponsorcommissie en zal worden bestuurd door een aantal mensen uit het bestuur, zoals de penningmeester, de secretaris en het bestuurslid horecacommissie.

Het totale bedrag dat jaarlijks gedoneerd wordt, zal besteed worden aan één of meerdere doelen binnen de vereniging. Denk hierbij bijv. aan: renovatie terras, aanschaf bepaalde apparatuur, attributen voor de jeugd (parasols) en/of bepaalde activiteiten voor de jeugdleden, etc.. De ‘Club van 50’-leden bepalen welke doelen dit zijn. Het bestuur van TVS heeft uiteraard wel de mogelijkheid om de leden van de Club te vragen of er geldelijke middelen voor een bepaald doel vrijgemaakt kunnen worden. De bestedingsbeslissing ligt echter altijd bij de leden van de Club.

We hopen met jullie sponsorbijdragen een aantal mooie doelen te gaan realiseren voor onze vereniging!

 

Hier vindt u het inschrijfformulier voor de Club van 50.

 

Inschrijfformulier Club van 50.pdf