Competitie

Wil je nog iets vragen, of is iets niet duidelijk, neem dan even contact op via mail / telefoon met een van de competitieleider/ commissieleden:

 • Esther Grootegoed (competitieleider)    06 - 18794753
  Arnold van Lieropstraat 2
 • Cora van Aalst                                    0167-567137 /  06-12882277
  J.L. Brooijmansdreef 7
 • Ada Koren                                          06-49998265
  Seringenlaan 4
 • Marjoleine van Nijnatten (jeugd)          0167-565587 / 06-12364920
  Wilhelminastraat 1